ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

پژوهش و مقالات

به دلیل اهمیت بخش آموزش و پژوهش در رشد و ارتقاء جایگاه طراحی بسته‌بندی، با اضافه نمودن این مهم به وب سایت ،به زودی مقالات، مطالب آموزشی، ترجمه متون تخصصی ، پایان نامه‌های تخصصی بسته‌بندی و مطالب آموزنده در زمینه‌های مرتبط ، منتشر و در اختیار عموم علاقه مندان قرارخواهدگرفت.