ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

پژوهش و مقالات

به دلیل اهمیت بخش آموزش و پژوهش در رشد و ارتقاء جایگاه طراحی بسته‌بندی، با اضافه نمودن این مهم به وب سایت ،به زودی مقالات، مطالب آموزشی، ترجمه متون تخصصی ، پایان نامه‌های تخصصی بسته‌بندی و مطالب آموزنده در زمینه‌های مرتبط ، منتشر و در اختیار عموم علاقه مندان قرارخواهدگرفت.