ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

اولین بینال بسته‌بندی ایران | 1394

برگزیدگان بخش حرفه ای
زعفران نتا سف ( برگزیده اول اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور ) | طراح سید مصطفی سید ابراهیمی
دمنوشهای گیاهی زر گل ( برگزیده دوم اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور ) | طراح محمد رضا اسلام پرست
محصولات غذایی KITCHEN ROSE ( برگزیده سوم اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور ) | طراح احسان اکبری
طراحی لیبل شامپوهای سیو ( نامزد اثر برگزیده اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور ) | طراح تورج صابری‌وند
محصولات غذایی پالروم ( نامزد اثر برگزیده اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور ) | طراح کیانوش بهرامی
چای کودک شاهسوند ( نامزد اثر برگزیده اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور ) | طراح میثم شریف نژاد
کفش‌های کودک آرتمن کیدز ( نامزد اثر برگزیده اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور ) | طراح لیدا ملیحی
چای محفل ( نامزد اثر برگزیده اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور ) | طراح یاسمن پاشا
بسته‌بندی صادراتی میوه‌های خشک NOBLE QUEEN ( جایزه نوآوری و نگاه ویژه داوران اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور )| طراح سروش یگانه
برگزیدگان بخش دانشجویی
زعفران ترنج ( اثر برگزیده بخش دانشجویی دومین مراسم سالانه اهدای جوایز و معرفی آثار برگزیده سال بسته ها ) | طراح لیلا نیرومند
برگزیده بخش ویژه
داروی الولکسال و الوتر (جایزه ویژه هیات داوران اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور ) | طراح مجتمع چاپ هودیس پارس
بازنشر در: