ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

اولین رویداد سالانه | 1393

برگزیدگان بخش حرفه ای
ظروف آشپزخانه پاتیلان ( اثر برگزیده سال در بخش آثار حرفه ای )| طراح علیرضا وزیری
موسسه خیریه معلولین و سالمندان کهریزک ( نامزد اثر برگزیده سال در بخش آثار حرفه‌ای )| طراح مهشید آسوده خواه
آیس تی - سن ایچ ( نامزد اثر برگزیده سال در بخش آثار حرفه‌ای )| طراح علی قادری
کشمش تیزآبی- آفتابی شهدانه ( نامزد اثر برگزیده سال در بخش آثار حرفه‌ای )| طراح یکتا جبلی
کرم ایزودرم ( نامزد اثر برگزیده سال در بخش آثار حرفه‌ای )| طراح سارا صفی
سیمان فارس نو ( نامزد اثر برگزیده سال در بخش آثار حرفه‌ای )| طراح محمد سیار
برگزیدگان بخش دانشجویی
چای کیسه ای پردیس ( اثر برگزیده سال در بخش آثار دانشجویی )| طراح آزاده قلی زاده
چای طعم دار یاپراک ( نامزد اثر برگزیده سال در بخش آثار دانشجویی )| طراح فرشته زینالی
گیاهان دارویی حکیم ( نامزد اثر برگزیده سال در بخش آثار دانشجویی )| طراح سید مصطفی سید ابراهیمی
برگزیده بخش ویژه
بسته بندی داروی ولزومیب ( اثر برگزیده سال در بخش نگاه ویژه داوران )| طراح نازگل مهدویان
بازنشر در: