ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

آثار منتشر نشده ...

در برخی موارد سفارشهایی وجود دارند که با وجود تلاش بسیار طراحان،‌از سوی سفارش دهنده مورد پذیرش قرار نمی گیرند. برخی از این آثار از نوآوری و خلاقیت شایسته ای برخوردار هستند. بنابر این بسته ها در نظر دارد این گونه از آثار را همراه با توضیحات کامل طراح به نمایش بگذارد.

مطالعه موردی این آثار و تلاشهای طراحان در بوجود آوردن نوآوری و خلاقیت در طراحی بسته بندی ، همچنین چالش های پیش رو و شیوه عبور از آنها و در نهایت علت های عدم پذیرش طرح از سوی سفارش دهنده، می تواند تجربه بسیار ارزشمندی باشد که دیگر طراحان و سفارش دهنده ها از آن بهره مند شوند.

اگر تمایل به اشتراک گذاشتن تجربه های خود دارید،‌ می توانید تصاویر (‌حداکثر ۱۰ تصویر )‌ و توضیح های مرتبط با آنها را (‌حداقل ۱۰ سطر )‌ برای ما به آدرس ایمیل :exp@basteha.com ارسال نمایید.

بازنشر در