ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

محصولات غذایی KITCHEN ROSE ( برگزیده سوم اولین نمایشگاه دوسالانه آثار طراحان بسته بندی کشور )

طراحی شده توسط: احسان اکبری
اثر حرفه ای
طراحی برای یک گروه کالایی گسترده با تنوع محصولات زیاد نیازمند بررسی دقیق بازار و شیوه های طراحی دارد . از این رو سعی شد تا با استفاده از المانهای بصری مختصر و تکیه بر نشانه محصول به طرحی متفاوت برای محصولی متمایز دست پیدا کرد.
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۱ مهر ۱۳۹۴
تماس با خالق اثر
بازنشر در
ارسال نظر