ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

داروهای Generic و OTC تسنیم

طراحی شده توسط: سید مصطفی سید ابراهیمی

همکاران: یکتا جبلی
اثر حرفه ای
شرکت داروسازی تسنیم در دو بخش داروهای مکمل و داروهای جنریک فعالیت دارد. مجموعه داروهای جنریک شامل بخش های متعددی مانند بخش زنان ، ارولوژی، قلب و .. غیره است. پیشنهاد ما برای بخش داروهای جنریک، یونیفرمی ثابت به همراه المان های تصویری متغیر بود. کانسپت هر دارو بر اساس تاثیر آن دارو بر ارگان مربوطه (اندیکاسیون) یا احساس و یا حتی رنگ آن زده شد برای مثال کانسپت داروی لوتوژل که دارویی برای بیماری های زنان است از فرمی شبیه اندام های زنانه و رنگهای زنانه استفاده شده است .
دسته: پزشکی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵
تماس با خالق اثر
بازنشر در
ارسال نظر