ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

ندا فرشاد

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

قند و شکر السا

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

آجیل و خشکبار پیستاکا

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

برنج نهاد

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۳۰ دی ۱۳۹۵

چای سهره

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۱ دی ۱۳۹۵

ماه بانو

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۰ دی ۱۳۹۵

سولدوش

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

پودر ژله دوئل

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

روغن کنجد دلیش

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۶ امرداد ۱۳۹۵

قهوه دانه مکنزی

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۹ تیر ۱۳۹۵

آلوچه تیله

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۹ تیر ۱۳۹۵

لواشک پذیرایی تیله

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۲ دی ۱۳۹۴

اسنک سوبال

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۲ دی ۱۳۹۴

ارده ناربُد

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۹ دی ۱۳۹۴

ویفر نیکا

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۲ دی ۱۳۹۴

کیک دوئل

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۵ شهریور ۱۳۹۴

سس پسند

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۳ شهریور ۱۳۹۴

پاپ کورن تردینه

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۳ شهریور ۱۳۹۴