ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

مهرداد نوتاش

طراح مستقل

تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

طراحی جعبه باتری دورنا مایت

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: 2017

جعبه کفش ایمنی شرکت پای آرا

بخش آثار حرفه ای
دسته: موارد دیگر
سال طراحی: -

جعبه کفش جنتل

بخش آثار حرفه ای
دسته: موارد دیگر
سال طراحی: -