ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

راحیل حاجی فرجی

آژانس تبلیغاتی

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

ماژیک

اثر دانشجویی
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳

شال گردن

اثر دانشجویی
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳

بسته ویژه ی پارچه قلمکار

اثر دانشجویی
دسته: صنایع دستی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۲ بهمن ۱۳۹۲

مداد رنگی STADLER

اثر دانشجویی
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۲ بهمن ۱۳۹۲