ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

سید مصطفی سید ابراهیمی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

طراحی بسته بندی زعفران نتاسف

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

بسته بندی کرم آلوئه ورای دلمور

اثر حرفه ای
دسته: آرایشی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

بسته بندی زعفران نتاسف

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

داروهای Generic و OTC تسنیم

اثر حرفه ای
دسته: پزشکی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

داروهای مکمل شرکت داروسازی تسنیم

اثر حرفه ای
دسته: پزشکی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

خرمای نتا ( NETA DATE)

اثر حرفه ای
دسته: آرایشی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

شربت سینه کودکان زینکوویت ، زینک سولفات

اثر حرفه ای
دسته: پزشکی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴