ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

سید مصطفی سید ابراهیمی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

طراحی بسته بندی زعفران نتاسف

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

بسته بندی کرم آلوئه ورای دلمور

اثر حرفه ای
دسته: آرایشی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

بسته بندی زعفران نتاسف

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

داروهای Generic و OTC تسنیم

اثر حرفه ای
دسته: پزشکی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

داروهای مکمل شرکت داروسازی تسنیم

اثر حرفه ای
دسته: پزشکی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

خرمای نتا ( NETA DATE)

اثر حرفه ای
دسته: آرایشی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

شربت سینه کودکان زینکوویت ، زینک سولفات

اثر حرفه ای
دسته: پزشکی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴