ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

سینا روح / گروه هنری کاربه

طراح مستقل

تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

زیور دست ساز کاربه

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنایع دستی
سال طراحی: 1393

زودیاک - نماد ماه های سال

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنایع دستی
سال طراحی: 1389