ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

سینا روح / گروه هنری کاربه

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

زیور دست ساز کاربه

اثر حرفه ای
دسته: صنایع دستی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۷ امرداد ۱۳۹۴

زودیاک - نماد ماه های سال

اثر حرفه ای
دسته: صنایع دستی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۷ امرداد ۱۳۹۴