ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

طناز امین

طراح مستقل

تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

بسته بندی پاپ کرن چی توز

بخش آثار حرفه ای
دسته: غذایی
سال طراحی: 1396

اسنک برنچی چی توز

بخش آثار حرفه ای
دسته: غذایی
سال طراحی: 1396

بسته بندی کوکوراکس

بخش آثار حرفه ای
دسته: شکلات، دسر و تنقلات
سال طراحی: 1396

بسته بندی آجیل و خشکبار سرتاس

بخش آثار حرفه ای
دسته: شکلات، دسر و تنقلات
سال طراحی: 1396

پد بهداشتی مبارک

بخش آثار حرفه ای
دسته: زیبایی و مراقبت شخصی
سال طراحی: 1396

بسته بندی آدان

بخش آثار حرفه ای
دسته: مواد اولیه و غذاهای خام
سال طراحی: 1396

نوترابار

بخش آثار حرفه ای
دسته: شیرینی جات و کوکی ها
سال طراحی: 1396

نوترابار

بخش آثار حرفه ای
دسته: شکلات، دسر و تنقلات
سال طراحی: 1396

بسته بندی توییست چی پف

بخش آثار حرفه ای
دسته: شیرینی جات و کوکی ها
سال طراحی: 1396

بسته بندی چی پلت

بخش آثار حرفه ای
دسته: شکلات، دسر و تنقلات
سال طراحی: 1396

کتل چیپس چی توز

بخش آثار حرفه ای
دسته: شکلات، دسر و تنقلات
سال طراحی: 1396