ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

علی قریشی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

بسته بندی پنیر لیقوان راویس

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

نوشیدنی آلوورا ژله ای مستر باربالوس

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵

عسل گلها

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۲ دی ۱۳۹۵

روغن موتور دیزل LUBRIFIANT CANADA

اثر حرفه ای
دسته: صنعتی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ آذر ۱۳۹۵

پروتئین سویا تردک

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۹ تیر ۱۳۹۵

آردهای تردک

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

شرینی سنتی شهدینه

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۹ دی ۱۳۹۴