ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

علی قریشی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

نوشیدنی آلوورا ژله ای مستر باربالوس

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵

عسل گلها

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۲ دی ۱۳۹۵

روغن موتور دیزل LUBRIFIANT CANADA

اثر حرفه ای
دسته: صنعتی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ آذر ۱۳۹۵

پروتئین سویا تردک

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۹ تیر ۱۳۹۵

آردهای تردک

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

شرینی سنتی شهدینه

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۹ دی ۱۳۹۴