ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

علی قریشی

طراح مستقل

تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

عسل گلها

بخش آثار حرفه ای
دسته: کنسروها و انواع ترشی
سال طراحی: 1396

روغن موتور دیزل LUBRIFIANT CANADA

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: 2016

پروتئین سویا تردک

بخش آثار حرفه ای
دسته: مواد اولیه و غذاهای خام
سال طراحی: 1396

آردهای تردک

بخش آثار حرفه ای
دسته: مواد اولیه و غذاهای خام
سال طراحی: 1396

شرینی سنتی شهدینه

بخش آثار حرفه ای
دسته: شیرینی جات و کوکی ها
سال طراحی: 1396