ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

نوید شریفی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

شکلات لیو (اثر منتشر نشده)

بخش ویژه (خارج از مسابقه)
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

چوبیکسو

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۲ آذر ۱۳۹۵

پکیج یلدا

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۳۰ آذر ۱۳۹۵

چیدمان

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۷ آذر ۱۳۹۵

خوشکبار هاتی ناتی

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۲ شهریور ۱۳۹۳

پنتر

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ آبان ۱۳۹۲