ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

نوید شریفی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

شکلات لیو (اثر منتشر نشده)

بخش ویژه (خارج از مسابقه)
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

چوبیکسو

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۲ آذر ۱۳۹۵

پکیج یلدا

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۳۰ آذر ۱۳۹۵

چیدمان

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۷ آذر ۱۳۹۵

خوشکبار هاتی ناتی

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۲ شهریور ۱۳۹۳

پنتر

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ آبان ۱۳۹۲