ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

جواد میرزائی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

لامپ های کم مصرف، گازی و LED افق

اثر حرفه ای
دسته: صنعتی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵