ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

علیرضا ابوالحسنی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

دوغ ایلیکا (قوطی فلزی)

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

بسته بندی قند و شکر ایلیکا

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

بیسکویتهای کودک گرجی

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

ویفر میوه ای با روکش شکلات

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۰ امرداد ۱۳۹۵

ویفر لقمه ای

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

بیسکویت کرمدار توت فرنگی پروبیس

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۲ شهریور ۱۳۹۴

ویفر کاکائویی

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۷ امرداد ۱۳۹۴