ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

علیرضا ابوالحسنی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

دوغ ایلیکا (قوطی فلزی)

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

بسته بندی قند و شکر ایلیکا

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

بیسکویتهای کودک گرجی

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

ویفر میوه ای با روکش شکلات

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۰ امرداد ۱۳۹۵

ویفر لقمه ای

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۰ شهریور ۱۳۹۴

بیسکویت کرمدار توت فرنگی پروبیس

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۲ شهریور ۱۳۹۴

ویفر کاکائویی

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۷ امرداد ۱۳۹۴