ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

علی جبروتی

طراح مستقل

تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

جعبه پیتزا

بخش آثار حرفه ای
دسته: غذایی
سال طراحی: 1396

بسته آمپول بیمارستانی آهن

بخش آثار حرفه ای
دسته: پزشکی و دارویی
سال طراحی: -

بسته خرما

بخش آثار حرفه ای
دسته: مواد اولیه و غذاهای خام
سال طراحی: 1396