ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

هادی مهاجری

طراح مستقل

طراح گرافیک و ناظر چاپ
تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

کلوچه خرمایی پسرخاله ها

بخش آثار حرفه ای
دسته: شیرینی جات و کوکی ها
سال طراحی: 1393