ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

محمد رضایی تاش

طراح مستقل

تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

فرآورده های عسل دارویی هانی لند

بخش آثار حرفه ای
دسته: عسل و مربا
سال طراحی: 1396

محصول عسل و انجیر/زردآلو ، برند آریبال

بخش آثار حرفه ای
دسته: غذایی
سال طراحی: 1396

گلاب عطری شهسان

بخش آثار حرفه ای
دسته: غذایی
سال طراحی: 1396