ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

خشایار تیموری

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

بسته بندی مسواک و دی‌پی باکس یوسی

اثر حرفه ای
دسته: بهداشتی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۰ امرداد ۱۳۹۵

پک بیرون‌بر کافه آمادای

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۰ امرداد ۱۳۹۵

محصولات بهداشتی پرسان

اثر حرفه ای
دسته: بهداشتی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۹ امرداد ۱۳۹۴