ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

تبلیغات بسته ها

خشایار تیموری

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

بسته بندی مسواک و دی‌پی باکس یوسی

اثر حرفه ای
دسته: بهداشتی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۰ امرداد ۱۳۹۵

پک بیرون‌بر کافه آمادای

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۰ امرداد ۱۳۹۵

محصولات بهداشتی پرسان

اثر حرفه ای
دسته: بهداشتی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۹ امرداد ۱۳۹۴