ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

مهدی معتمدی کیا

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

شکر پنیر یقین

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۳ تیر ۱۳۹۶

خشکبار و آجیل نیتل

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

قهوه های نیتل

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

دم نوش های گیاهی نیتل

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

شکلات اشکی ناردینا

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۶ امرداد ۱۳۹۵

عرقیات زیما

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

لبنیات آشنا

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

قند - شکر و نبات کاترین

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

دمنوش گیاهی و انواع چای نیتل

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۹ دی ۱۳۹۴

چیپس لیندا ( گروه صنعتی لینا )

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۷ دی ۱۳۹۴

اسباب بازی بازیمن

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۱ آذر ۱۳۹۴

دمنوش گیاهی و انواع چای BUT

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۵ آذر ۱۳۹۴

نوشیدنی های پاکبان

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

زعفران نگین

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

کورن فلکس شاهسوند

بخش ویژه (خارج از مسابقه)
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۹ مهر ۱۳۹۴

لینا

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۵ مهر ۱۳۹۳

محصولات غذایی و لبنی گرینه

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۳ شهریور ۱۳۹۳

مربای مارال

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۶ امرداد ۱۳۹۳

بلوک حیوانات آبابا

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۶ امرداد ۱۳۹۳

آیس تی شاهسوند

اثر حرفه ای
دسته: آشامیدنی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

آرنا

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

بستنی چوپان

اثر حرفه ای
دسته: متفرقه
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳