ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

علیرضا وزیری

طراح مستقل

تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

طراحی پکیج های MasterClass

بخش آثار حرفه ای
دسته: موارد دیگر
سال طراحی: 1396

عسل Uniball

بخش آثار حرفه ای
دسته: عسل و مربا
سال طراحی: 1396

ظروف آشپزخانه پاتیلان - سری 2

بخش آثار حرفه ای
دسته: موارد دیگر
سال طراحی: 1396