ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

مرتضی محمدی

طراح مستقل

تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

لنت ترمز GSS

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: 1396

GREEN

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: 1396

GREEN

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: 2017

GREEN

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: 2017

GREEN

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: 2016

GREEN

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: 2015

ادویه شمیم

بخش آثار حرفه ای
دسته: چاشنی ها، سس و ادویه جات
سال طراحی: 1396

GREEN

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: -

GREEN

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: -

خشکبار موسوی

بخش آثار حرفه ای
دسته: شکلات، دسر و تنقلات
سال طراحی: 1396

Gnet

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: -

GREEN

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: -

Gnet

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: -

GREEN

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: -