ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

ویـترین نـمایش آثــار طــراحان بستـه‌بنـــدی ایــــران

اثر خود را منتشر کنید، آثار همکارانتان را مشاهده کنید و مشتریان تازه‌ای بدست بیاورید
Menu

محسن کامرانی

طراح مستقل

تماس با طراح

آثار تایید شده این طراح

کلید های هوشمند IHS

بخش آثار حرفه ای
دسته: صنعت و تکنولوژی
سال طراحی: 2016

صنایع غذایی نمکین

بخش آثار حرفه ای
دسته: کنسروها و انواع ترشی
سال طراحی: 1396

صنایع غذایی نمکین

بخش آثار حرفه ای
دسته: کنسروها و انواع ترشی
سال طراحی: 1396

فرآورده های گوشتی

بخش آثار حرفه ای
دسته: مواد اولیه و غذاهای خام
سال طراحی: 1396