ویترین نمایش آثار طراحان بسته بندی ایران | بسته ها

English

تبلیغات بسته ها

محسن کامرانی

طراح مستقل

تماس با خالق اثر

آثار تایید شده این طراح

کلید های هوشمند IHS

اثر حرفه ای
دسته: صنعتی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

صنایع غذایی نمکین

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

صنایع غذایی نمکین

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۹ مهر ۱۳۹۴

فرآورده های گوشتی

اثر حرفه ای
دسته: غذایی
تاریخ ثبت در بسته‌ها: ۱۹ مهر ۱۳۹۳